Disclaimer Your Best Fit

 

Algemeen
Your Best Fit B.V. (KvK 74967754), hierna te noemen Your Best Fit, verleent je hierbij toegang tot de website www.yourbestfit.nl. Hierop worden teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken gepubliceerd die door Your Best Fit en derden zijn geleverd. Your Best Fit behoudt zich het recht voor om op elk gekozen moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen. Hier hoeven geen mededeling aan bezoekers te pas aan te komen. Alle prijzen op de website zijn inclusief btw.

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op www.yourbestfit.nl is met zo’n groot mogelijke zorg samengesteld. Desondanks wordt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens gehouden. Alle informatie, met in het bijzonder de prijzen, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Bij eventuele gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Ook komt er geen overeenkomst tot stand op basis van deze fouten.

Aan informatie op www.yourbestfit.nl kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van Your Best Fit kunnen per dienstverlening verschillen. Resultaat is ook grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid energie er door de klant zelf wordt in geïnvesteerd. Het is de taak van de klant om doelen te stellen, samen kunnen we deze realiseren. Your Best Fit ondersteunt en helpt hier bij.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder, voorafgaande schriftelijke toestemming, van Your Best Fit tekst, informatie en andere onderdelen van deze website te kopiëren, wijzigen of eventueel verspreiden. Alle rechten omtrent deze materialen blijven bij Your Best Fit.